Marc 리더
리더 00619nam a2200205 k 4500
Marc tag, ind, 내용 안내표
TAG IND 내용
001 KMO202200162
005 20221215160343
008 221114s2021 ggk 000af kor
020 9788936434540 03810: \14000
040 984354 984354
049 0 SP0000000162
056 813.7 5
090 813.7 정53ㅍ
100 1 정세랑
245 10 피프티 피플: 정세랑 장편소설 / 정세랑 지음
250 리커버 특별판
260 파주 : 창비, 2021
300 488 p. ; 19 cm
653 한국문학 한국소설 현대소설 장편소설 피프티 피플
950 0 \14000