Marc 리더
리더 00602nam a2200193 k 4500
Marc tag, ind, 내용 안내표
TAG IND 내용
001 KMO202200099
005 20221215160227
008 221114s2019 ulk 000af kor
020 9791190090018 03810: \14000
040 984354 984354
049 0 SP0000000099
056 813.7 5
090 813.7 김815ㅇ
100 1 김초엽
245 10 우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면: 김초엽 소설 / 김초엽 지음
260 서울 : 허블, 2019
300 341 p. ; 21 cm
653 과학소설 SF소설 한국문학 한국현대소설 빛 속도
950 0 \14000