Marc 리더
리더 00692nam a2200217 k 4500
Marc tag, ind, 내용 안내표
TAG IND 내용
001 KMO202202134
005 20221121112831
008 221115s2022 ggka j 000af kor
020 9788958079095 77810: \14000
040 143029 143029
049 0 CJ0000075562 66 유
056 808.9 4
090 808.9 뜨69ㄸ 66
100 0 서코때
245 10 서코때 찜질방 / 서코때 지음
260 파주 : 뜨인돌어린이, 2022
300 48 삽도 ; 22x21 cm
490 10 뜨인돌 그림책; 66
653 찜질방 상쾌함 씻기 상상놀이 한국그림책 창작그림책 유아
830 0 뜨인돌 그림책 66
950 0 \14000